Hvad er god akustik

- og hvad er støj?

God akustik er vigtigt for din trivsel, og det er uanset om det på arbejdspladsen eller i hjemmet. Med enkle løsninger er det muligt at forbedre lydforholdene, men der er stor forskel på, om du skal lydregulere i et klasselokale, mødelokale eller opholdsrum. Her på siden kan du læse mere om god akustik og hvad du kan gøre for at optimere de akustiske forhold i forskellige former for lokaler.

Men for at kunne besvare, hvad er god akustik, er det vigtigt først at få defineret, hvorfor der opstår dårlig akustik i et lokale.

Hvorfor opstår dårlig akustik? Og hvad kan vi gøre ved det?

Den typiske årsag til at vi oplever lyde som støj, er at de lokaler, vi opholder os i, består af hårde materialer. De hårde materialer som eksempelvis træ og beton vil reflektere lyden frem og tilbage i lokalet, hvorved dårlig akustik opstår. Ønsker vi at forbedre akustikken i et rum, så handler det om at begrænse de hårde flader mest muligt. Det gør vi blandt andet ved at sætte akustikløsninger op, så lyden kan absorberes og vi i stedet går fra ”badeværelseslyd” til ”soveværelseslyd”.

Grundlæggende så er der fire måder, hvorpå vi kan regulere støj:

  • Ændring i bygningen og de enkelte rum
  • Ændre eller skifte inventar
  • Ændre måden vi anvender rummet på
  • Færre personer pr m2
Det første vi skal gøre, er at kigge på loftet. Er loftet ikke et lydabsorberende loft kan vi montere lydabsorbenter her. Herefter kan der monteres vægabsorbenter på væggene.

Som tommelfinger-regel skal man regne med at et hårdt lokale skal have akustik i hele eller så meget som muligt af loftet samt på minimum to vægge. Jo bedre fordeling af absorbenterne jo bedre og mere ensartet lydbillede vil der blive i lokalet. Placering og prioritering skal således være prioritering af loft for spredning af absorbenter mest muligt herefter endevæg og derefter langvæggen – væggene skal være vinkelret på hinanden ikke overfor – – men husk at dette er en vejledning, det er ikke altid at det lader sig gøre i virkeligheden.

Betyder det så, at vi skal nøjes?

Nej, selvfølgelig ikke. Vi skal altid tage højde for lokalets funktion, så nogle gange kan man komme tæt på det perfekte med en anden fordeling og med en klog placering af absorbenterne. Her skal vi altid kigge nærmere på støjkilderne i lokalet.

Vi er altid behjælpelig med at besigtige jeres lokaler og komme med et løsningsforslag, så der både opnås god funktion og god akustik i lokalet.

FAKTA

Jo hårdere lokalet er – jo længere bliver efterklangstiden

Lang efterklangstid opleves især, når man er i et lokale og taler med en anden person, og man skal koncentrere sig meget for at forstå, hvad der bliver sagt. Du kan teste efterklangstiden ved at klappe og høre om lyden bliver hængende i lokalet som et ekko.

FAKTA

Jo hårdere lokalet er – jo længere bliver efterklangstiden

Lang efterklangstid opleves især, når man er i et lokale og taler med en anden person, og man skal koncentrere sig meget for at forstå, hvad der bliver sagt. Du kan teste efterklangstiden ved at klappe og høre om lyden bliver hængende i lokalet som et ekko.

God akustik

God akustik handler om efterklangstid – altså hvor længe lydbølger bliver hængende, og dermed hvor meget støj/rungen der er i rummet. Efterklangstiden måles i sekunder, og mere konkret måler vi efter, hvor lang tid det tager støj at falde med 60dB. Jo hurtigere vi kan nedsætte efterklangstiden desto bedre akustik og indeklima.

Et lokales anvendelse og størrelse har en stor betydning for, hvor lang efterklangen er om at dø ud. Så hvis vi eksempelvis har et stort rum, der primært består af hårde overflader, så vil lydbølger have rig mulighed for at reflektere frem og tilbage, hvilket betyder støj i lokalet. For at nedsætte efterklangen forsøger vi at skabe et større absorptionsareal med bløde, ujævne eller porøse overflader – jo større areal, desto mindre efterklang og dermed bedre akustik. Så kortere efterklangstid = god akustik.

Sabines formel

T = V x 0,16 / A

A = absorptionsarealet i m2
V = Rummets volume i m3
T = Efterklangstiden i sek.

For at finde frem til efterklangstiden i et lokale, benytter vi os af Sabines formel. Om resultatet betyder god eller dårlig akustik, afhænger af hvilket lokale, der skal lydreguleres. Der er nemlig stor forskel på den anbefalede max efterklangstid, alt efter rummets størrelse og anvendelse. Når vi arbejder med akustik, sigter vi efter at opnå følgende resultater:

Undervisningslokaler: <0,6 sek.
Daginstitutioner og SFO: <0,4 sek.
Møderum: <0,6 sek.
Klinikker: <0,6 sek.

Vejen til god akustik – De 3 trin

Når vi skal føre ovenstående ud i praksis, så det har en effekt, så anvender vi følgende 3 trin:

1. Loftet
For at sikre den bedst mulige akustik, så anbefaler vi, at mest muligt af loftets areal beklædes med lydabsorbenter. Loftet er altid som udgangspunkt det bedste sted at starte, da der her er mange frie m2.

2. Væggene
Den lyd som ikke bliver absorberet fra akustikplader i loftet, vil automatisk ryge ned i rummet igen, og derfor anbefaler vi at næste step er, at vægabsorbenter fordeles på endevæg iht. støjkilden og så en vinkelret væg på endevæggen.

3. Skærmvægge
I store rum, som ex kontormiljøer, daginstitutioner eller lange gange, kan støjen sænkes ved at skabe rum i rummet – skærmvægge er også velegnet til stillezoner.

Husk at nogle gange så er fordeling eller mængde ikke muligt, men der findes heldigvis så mange forskellige løsninger og muligheder at det altid er muligt at skabe god akustik i alle typer rum.

Mennesket og miljøet

Forskellige lyde har forskellig effekt på os alle, men fælles er, at lyde påvirker os alle, og dermed også har indflydelse på vores produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Derfor skal vi altid huske at indrette med akustik i forhold til vores viden om, hvordan lyd og især støj påvirker menneskers sundhed, trivsel og ydeevne.

Støj er en del af vores hverdag, den påvirker os forskelligt og kan være årsag til utilfredshed, sygdom og tab af produktivitet. Vi mærker ofte den psykologiske påvirkning i de rum vi befinder os længere tid ad gangen og det er især på arbejdspladsen. Støj kan forårsage irritation, forhøje stressniveauet og reducere vores ydeevne.

Hvordan skaber vi de bedste rammer?
Vi kan styre støjen et langt stykke hen ad vejen med fysiske løsninger og ved at indrette med akustik løsninger, men vi kan også stille krav til arbejdspladsens øvrige faktorer og opnå endnu bedre resultater.

Ved at kigge på nogle forskellige områder kan vi sammen med de fysiske akustikløsninger påvirke stimuleringen og opfattelsen af støj og dermed også, hvordan den påvirker os. Her kan man kigge på:

Arbejdets karakter
Hvilket arbejdsmiljø er der behov for – arbejdets art, kompleksiteten, er der flere typer opgaver der skal udføres og kræver opgavernes art koncentration

Selve støjen
Hvilket forhold har vi til støjkilden? Vi er generelt mere trygge ved de støjkilder vi forstår, og om vi oplever støjen som nødvendig

Mulighed for selv at påvirke lydmiljøet
Tænk over om der er behov for en støj-politik, er små pop-up møder tilladt ved skrivebordet, anvendelse af hovedtelefoner eller ”jeg-er-optaget” flag på skrivebordene

Forskellige personligheder
Vi er alle forskellige og oplever støjen forskelligt så tag højde for personlighederne og behov når teams sammensættes.

Har du problemer med dårlig akustik?

Vi har stor erfaring med at skabe godt akustik-forhold for blandt andet virksomheder, skoler og daginstitutioner. Oplever du problemer med støj og dårlig akustik, så hjælper vi gerne med at finde den rigtige sammensætning af produkter.

Læs mere om akustik

Scroll til toppen

Kontakt os

Søg nedenfor

Søg her
Generic filters