Akustik-produkter

Lyd-absorbenter til efterklangsregulering af lokaler

Med individuelle løsninger, der produceres specifikt til det pågældende rum, er det muligt at efterklangsregulere ethvert lokale. Hvilke produkter der anbefales, i hvilket omfang og hvorvidt det skal være neutrale produkter eller produkter med print og grafik, beror altid på en vurdering af lokalet, dets anvendelse og indretning.

Vi bestræber os altid på at opnå den størst mulige effekt samtidig med, at vi tager æstetiske hensyn. Med det udgangspunkt kan det gode arbejdsmiljø genetableres, lokalerne gøres brugbare og resultatet kan med det samme aflæses i vores trivsel. Vi oplever, at vores sortiment inden for akustikprodukter kan gøre en rigtig stor forskel for vores kunders arbejdsmiljø.

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten og miljøet

Det er selve absorbenten, der bestemmer effekten og dermed også kvaliteten af produktet. Klassifikation af lydabsorbenter i lydabsorptionsklasse A-E iht. EN ISO 11654. Hvor A er den højeste klassifikation. I alle standardprodukter fra EXAKT har lydabsorbenten klassifikation A.

Yderligere vælger vi altid produkter, der har de bedste produktegenskaber:
– Sikkerhed
– Holdbarhed
– Vedligehold
– Produktion

Hvad betyder de tekniske specifikationer?

Læs mere om miljøpåvirkning, brandsikkerhed, luftbestandighed og CE mærkning på vores produkter. Men hvad betyder de forskellige tekniske specifikationer egentlig? Du kan læse mere ved at trykke på de forskellige specifikationer.

For at få et transparent og videnskabeligt syn på et produkts miljøpåvirkning, kan man udføre en livscyklusanalyse (Life Cycle Assessment).

En LCA tager højde for hvert trin i produktets levetid, fra høst af råvarer til produktion og slut-levetid.

Livscyklusanalyser af vores produkter er udført i overensstemmelse med ISO 14040 og giver et fuldstændig transparent overblik over vores miljøpåvirkning.

EPD (Miljødeklaration)
Output fra et produkts livscyklusanalyser kan behandles og præsenteres på en standardiseret måde i et dokument kaldet miljødeklaration (EPD).

En EPD er en type III miljødeklaration, hvilket betyder, at den altid skal revideres og certificeres af en tredjepart. Vores EPD’er er udført i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Tredjepartsverifikation udføres af det svenske miljøinstitut IVL.

De brandtekniske krav til nedhængte lofter kan variere afhængig af både rumtype og den bygning, hvori det skal monteres.

Detaljerede krav kan findes i det nationale bygningsreglement. To generelle krav kan imidlertid identificeres som afgørende for nedhængte lofter i de tidlige stadier af ild, og de bør betragtes som “obligatoriske” i alle lokaler:

  • Nedhængte lofter må kun bidrage ubetydeligt til udvikling af ild og produktion af røg. Dette imødekommes ved hjælp af et loft, der består af materialer og overfladeforinger, som mindst opfylder Euroklasse B-s1, d0.
  • Nedhængte lofter må ikke kunne knække og falde sammen i de tidlige stadier af en brand, når evakuerings- og redningsaktioner stadig kan udføres. For at kunne bestå dette krav skal et loft være i stand til at modstå en varme-eksponering på ca. 300°C. (Varmestrålingen har et røggaslag med en temperatur på 300°C, som svarer omtrent til hvad en fuldt udstyret brandmand kan modstå).

Brandtest og klassifikation af produkter

Reaktion på brandtest
Brandtestmetoder er generelt udformet til at simulere de forskellige faser i en brand. Derfor er test på overfladeforinger udført ved hjælp af ildkilder, som repræsenterer antændings- og udviklingsfasen i en brand. Disse testmetoder betegnes som “reaktion på brand” test. Formålet er at evaluere, hvordan produkter og materialer bidrager til de tidlige stadier af en brand i form af:

  • Antændelighed
  • Flammespredning
  • Varmeudvikling
  • Røgproduktion
  • Forekomst af flammende dråber/partikler

Normalt udføres reaktion på brand test på en lille eller mellem skala.

Det europæiske brandtest system – Euroclass
Reaktion til brandtest og klassifikationssystemet for loftprodukter i Europa er baseret på Euroclass systemet defineret af EN 13501-1.

Der er i alt 39 klasser inddelt i 7 niveauer; A1, A2, B, C, D, E og F, hvor A1 er den bedste, og F er for produkter og materialer, der ikke er klassificeret.

De fleste klasser omfatter også en ekstra klassifikation omkring røgudvikling og forekomst af flammende dråber/partikler.

Klasser for røg: s1, s2 og s3, hvor s1 er bedst.

Klasser for flammende dråber og partikler: d0, d1 og d2, hvor d0 er bedst.

Loftproducenter skal sikre, at loftplader har tilstrækkelig styrke til at understøtte egen vægt, når de først er monteret, og muligvis en yderligere punkt / lineær / fordelt belastning.

Det gøres ved at teste flexural trækstyrke i henhold til EN 13964: 2014 (bilag F for loftplader og bilag J for baffler) under bestemte forhold og klasser i henhold til tabel 8, EN 13964: 2014

Ydeevne for vores loftplader kan findes i de respektive Ydeevnedeklarationer DOP.

Tabel 8, EN 13964:2014

A – Bygningskomponenter udsat for varierende relativ luftfugtighed up til 70% og varierende temperatur op til 25 °C men uden korrosive forurenende stoffer.

B – Bygningskomponenter udsat for varierende relativ luftfugtighed op til 90 % og varierende temperatur op til 30 °C men uden korrosive forurenende stoffer.
Klasse Betingelser

C – Bygningskomponenter udsat for varierende relativ luftfugtighed op til 95 % og varierende temperatur op til 30 °C og ledsaget af en risiko for kondens men uden korrosive forurenende stoffer.

D – Mere alvorligt end ovenstående.

Du kan se den konkrete specifikation på de enkelte produkter.

Akustik med design

Du har mulighed for tilpasse din egen løsning, så enten farve eller print passer til jeres indretning og ønsker. Med et skræddersyet design slipper du for at gå på kompromis med hverken design eller effekt i jeres arbejds- eller læringsmiljø. Se nedenstående udvalg af muligheder for forskellige former for akustik produkter med eget design.

Akustik Design Tangent

Akustik Design Tangent

Firkantede absorbenter til væg. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Akustik Design Trio

Akustik Design Trio

Runde lydabsorbenter til væg. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Akustik Design Table

Akustik Design Table

Bordskærmvæg. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Akustik Design Standing

Akustik Design Standing

Skærmvæg på fod. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Akustik i loftet

Loftet er den største overflade, vi har i rum, hvor lyden ikke bliver ”forstyrret/brudt”. Derfor er loftet også altid udgangspunktet for regulering af støj med akustik produkter.

Vi har en række forskellige muligheder for akustik i loftet afhængig af, hvilket lokale der skal monteres akustik i.
Solo Kvartet

Solo Kvartet

Frithængende lydabsorbent til loft. Firkantet, hvid med hvide kanter. Akustik klasse A.

Solo Painted Kvartet

Solo Painted Kvartet

Frithængende lydabsorbent til loft. Firkantet, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Solo Textile Kvartet

Solo Textile Kvartet

Frithængende lydabsorbent til loft. Firkantet, tekstilbetrukket, vælg mellem 7 farver. Akustik klasse A.

Solo Urban Kvartet

Solo Urban Kvartet

Frithængende lydabsorbent til loft. Firkantet, perforeret pulverlakeret stål i 4 farver. Akustik klasse A.

Solo Ekko

Solo Ekko

Frithængende lydabsorbent til loft. Rektangulær, hvid med hvide kanter. Akustik klasse A

Solo Painted Ekko

Solo Painted Ekko

Frithængende lydabsorbent til loft. Rektangulær, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Solo Vibro

Solo Vibro

Frithængende lydabsorbent til loft. Rund, hvid med hvide kanter. Akustik klasse A.

Solo Painted Vibro

Solo Painted Vibro

Frithængende lydabsorbent til loft. Rund, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Solo Baffle

Solo Baffle

Lodret lydabsorbent til loft. Velegnet til lokaler med ovenlysvinduer. Akustik klasse A.

Solo Baffle ZigZag

Solo Baffle ZigZag

Lodret ZigZag lydabsorbent til loft. Velegnet til lokaler med ovenlysvinduer. Akustik klasse C.

Solo Baffle Wave

Solo Baffle Wave

Lodret Wave lydabsorbent til loft. Velegnet til lokaler med ovenlysvinduer. Akustik klasse C.

Solo Sky

Solo Sky

Frithængende lydabsorbent til loft. Udskåret som sky. Akustik klasse A.

Akustikplader

Akustikplader

Plader til oplimning i loft. Firkantet, flere typer. Akustik klasse A.

Akustik på væggene

En anden enkel løsning er de lydregulerende absorbenter på væggene, som hurtigt giver et hørbart resultat. Kombinationen af forskellige stoftyper og farver samt muligheden for at få billeder og design printet på gør, at de nemt bliver en del at indretningen og kunsten på væggene, samtidig bidrager de til en optimal akustisk dæmpning af støjen.
Akusto Tangent

Akusto Tangent

Væghængt lydabsorbent. 3 former, hvid med hvide kanter. Akustik klasse A.

Akusto Painted Tangent

Akusto Painted Tangent

Væghængt lydabsorbent. 3 former, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Akusto Textile Tangent GE

Akusto Textile Tangent GE

Væghængt lydabsorbent, grå kanter. 3 former, tekstil-front, vælg mellem 7 farver. Akustik klasse A.

Akusto Textile Tangent WE

Akusto Textile Tangent WE

Væghængt lydabsorbent, hvid kant. 3 former, tekstil-front, vælg mellem 7 farver. Akustik klasse A

Akusto Trio

Akusto Trio

Væghængt lydabsorbent. Rund, hvid med hvide kanter. Akustik klasse A.

Akusto Painted Trio

Akusto Painted Trio

Væghængt lydabsorbent. Rund, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Akusto Textile Trio GE

Akusto Textile Trio GE

Væghængt lydabsorbent, grå kant. Rund, tekstil-front, vælg mellem 7 farver. Akustik klasse A.

Akusto Textile Trio WE

Akusto Textile Trio WE

Væghængt lydabsorbent, hvid kant. Rund, tekstil-front, vælg mellem 7 farver. Akustik klasse A.

Textile Tangent

Textile Tangent

Firkantede lydabsorbenter til væg. Udskifteligt banner, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Kvadrille Textile

Kvadrille Textile

Lydabsorbenter til væg. Stof front og sider, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Kvadrille Design

Kvadrille Design

Lydabsorbenter til væg. Valgfrit design. Akustik klasse A.

Akustik Design Tangent

Akustik Design Tangent

Firkantede lydabsorbenter til væg. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Textile Trio

Textile Trio

Runde lydabsorbenter til væg. Udskifteligt banner, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Akustik Design Trio

Akustik Design Trio

Runde lydabsorbenter til væg. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Skærmvægge med lydabsorbent

Når hensynet til lokalets indretning ikke tillader lydabsorbenter på vægge eller loft, er skærmvægge den ideelle løsning. Skærmvæggene fungerer således både som rumdeler og akustikregulering.

I kontormiljøer skaber bordskærmvægge arbejdsro og er en enkel og effektiv akustik løsning. Skærmvæggen monteres let uden brug af værktøj. Skærmvæggene produceres i flere størrelser og varianter.
Textile Standing

Textile Standing

Skærmvæg på fod. Udskifteligt banner, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Akustik Design Standing

Akustik Design Standing

Skærmvæg på fod. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Textile Table

Textile Table

Bordskærmvæg. Udskifteligt banner, vælg mellem 19 farver. Akustik klasse A.

Akustik Design Table

Akustik Design Table

Bordskærmvæg. Valgfrit design på udskifteligt banner. Akustik klasse A.

Har du problemer med dårlig akustik?

Vi har stor erfaring med at skabe godt akustik-forhold for blandt andet virksomheder, skoler og daginstitutioner. Oplever du problemer med støj og dårlig akustik, så hjælper vi gerne med at finde den rigtige sammensætning af produkter.

Læs mere om akustik

Scroll til toppen

Kontakt os

Søg nedenfor