Akkreditering af almen praksis forventes afsluttet senest 1. januar 2019 og efterfølgende er turen kommet til andre dele af sundhedsvæsenet, herunder bl.a. fysioterapeuter, apoteker og praktiserende speciallæger.

Akkrediteringen af de forskellige grene af sundhedsvæsenet er en vurdering af kvaliteten af aktiviteter, ydelser og arbejdsgange ud fra en række standarder.

Vi har udviklet en række produkter, der med simple løsninger kan hjælpe dig med at overholde kravene i akkrediteringen, hvor der bl.a. er fokus på wayfinding, dokumentation og beskyttelse af følsomme oplysninger og persondata.
Wayfinding for patienter

Hvor lang tid bruger du hver dag på at vise vej til toiletter og forskellige lokaler?

Wayfinding, eller vejvisning på dansk, er principper, der hjælper med at vise vej til udvalgte lokaler og placeringer. Wayfinding er et godt redskab i arbejdet på at effektivisere det daglige patientflow og skabe tryghed for patienterne. Derudover nedbringer det mængden af unødvendige forstyrrelser, der i sidste kan medføre fejl i arbejdsgangene for personalet.

Når man arbejder med wayfinding er det vigtigt, at der tages højde for designmæssige faktorer, der kan påvirke patienternes evne til at finde vej i bygningen. Skilte og forskellige former for folie skal designmæssigt ensartes, så patienterne genkender dem som værende redskaber til at finde vej og derudover skal de kunne adskille de forskellige vejvisere, så de kan finde det rigtige lokale.

Wayfinding giver yderligere muligheder, da det kan inkluderes i indkaldelsesbreve. Det kan vise sig at være nødvendigt, hvis placeringen af den pågældende praksis gør det svært at finde vej - f.eks. hvis flere forskellige typer klinikker er placeret huse i samme bygning.

Vi har skrevet en artikel, hvor du kan læse mere om inden- og udendørs wayfinding.

Beskyttelse af følsomme oplysninger på tavler

Følsomme oplysninger og persondata skal beskyttes i henhold til EU's persondataforordning, også kaldet GDPR. Dette gælder også data, der er slået op på en whiteboard- eller opslagstavle. Disse opslagstavler må ikke være offentligt tilgængelige og der skal være kontrol med, hvem der har adgang og hvordan disse oplysninger bliver behandlet.

Nogle gange kan disse data opbevares i et IT-system, men mange gange giver det bare god mening at benytte en tavle pga. fordelene ved at have disse oplysninger i fysisk form. Det giver dog nogle udfordringer, da normale whiteboards og opslagstavler ikke tilbyder nogen form for sikkerhed som standard.

Disse udfordringer har vi dog taget højde for og derfor tilbyder vi nu låsbare whiteboardtavler, der giver mulighed for at låse af til opslag og notater på tavlen. Dette beskytter indholdet mod uvedkommende adgang, da man kan nøjes med at give relevante medarbejdere nøgler til whiteboardtavlen.

Diskretion i receptionen og ved skranken

I receptioner og ved skranke kan man ofte komme ud for at skulle udveksle eller bekræfte persondata og følsomme oplysninger, der ikke skal kunne overhøres af andre. Derfor er det naturligvis vigtigt, at personer i kø ikke kan høre disse oplysninger. Hos EXAKT har vi udviklet en række gulvfolier til at signalere zoner med ekstra diskretion. Her finder du både en helt almindelig linje til afmærkning, en firkant til afmærknings af diskretionsområde og en helfarvet gulvfolie til markering af diskretionszone.