Støj er karakteriseret som lyd, der påvirker mennesker negativt. På mange arbejdspladser kæmper man ofte med et meget højt støjniveau, og det påvirker koncentration og arbejdsvilkårene.

Først kan vi dog fremhæve de gode effekter ved korrekt lydregulering og god akustik. Undersøgelser har nemlig vist, at der ved korrekt lydregulering i lokalerne, bl.a. kan opnås:

 • Lavere stressniveau
 • Højere produktivitet
 • Bedre koncentrationsevne
 • Mindre træthed og udmattelse

God akustik kan derfor have stor indflydelse på både effektiviteten og medarbejdernes sundhed i din virksomhed. Heldigvis er det muligt, at skabe god akustik med lyddæmpende løsninger i eksisterende lokaler. Løsningerne er simple, men har en stor effekt og positiv indvirkning på arbejdsmiljøet.

Når vi regulerer lyden i et lokale med lyddæmpende produkter sker der følgende:

 • Lydtrykket falder
 • Efterklangstiden forkortes (du kan læse mere om efterklangstid i næste afsnit)
 • Taleforståelsen bedres
 • Støjudbredelsen sænkes (støjen fanges der hvor den opstår, så vi undgår hoppebold-effekten)

Lyddæmpende tavle med eget design


Efterklangstid og ekko

Men hvad er det egentlig, der skaber dårlig akustik og øger behovet for lydregulering? Det skyldes faktisk i høj grad bygningerne og deres konstruktion.

Hårde overflader som beton, træ, mursten og lignende reflekterer lyde mere end bløde overflader, så lyden hopper frem og tilbage i lokalet flere gange. Dette skaber efterklang, der er en fornemmelse af ekko som gør det svært at tale sammen og adskille forskellige lyde

Dårlig akustik er et resultat af en lang efterklangstid, hvilket er et udtryk for, hvor lang tid det tager for en lyd af falde med 60 dB. Jo længere efterklangstid, jo dårligere vil akustikken være.

Uanset hvor akustikken skal forbedres, så handler det om at nedbringe efterklangstiden, så den får et passende niveau i forhold til lokalets formål.

Overordnet kan man forbedre akustikken på fire måder:

 1. Man kan ændre bygningen og de enkelte rum
 2. Man kan lave flere m2 pr. person
 3. Man kan ændre måden, hvorpå vi arbejder/opholder os i rummene
 4. Man kan flytte eller erstatte inventar


Gode råd til akustikregulering og lyddæmpning

Først og fremmest så skal hårde materialer begrænses mest muligt - lofter og vægge kan beklædes med materialer, der absorberer lyden. Gulvet skal være så blødt som muligt - det er faktisk muligt at lægge et gulv, som absorberer nogen støj. Undgå hårde gulve som linoleum på beton, men vælg et blødt gulv, som for eksempel naturkork eller linoleum på korkment. Ved nybyggeri og ved bygningsmæssige ændringer er det vigtigt, at der anvendes materialer der kan absorbere lyd.

I eksisterende lokaler er der dog løsninger, der er mere ligetil, da forskellige former for indretning kan have en positiv effekt uden at ændre på lokalernes konstruktion.

Udover de forskellige løsninger med lyddæmpende indretning, så kan man også:

 • Hænge gardiner op ved alle vinduer – også selvom der ikke er et reelt behov. Det dæmper også lyden, selvom gardinerne ikke er trukket for
 • Sætte opslagstavler på væggene, da de også er med til at dæmpe lyd
 • Anvende polstrede møbler

Dette er simple løsninger, men man bør dog være opmærksom på om man tilfører rummet ting, der kræver ekstra rengøring. Tilføres der ikke den påkrævede ekstra rengøring, vil det kunne påvirke indeklimaet.

Desuden bør man være opmærksom på følgende:

 1. Ved installation af tekniske installationer, så stil krav om at støjbelastningen ikke overstiger 35 dB
 2. Ventilationsanlæg bør ikke støje. Sørg for at det bliver renset og vedligeholdt.
 3. Lukke døre til rum, hvor der ex. står opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler o.lign.
 4. Placering af ”støjende rum” – vær strategisk i din indretning


Sådan kan du forbedre akustikken markant

Af forskellige årsager kan det være svært, eller ligefrem umuligt, at ændre på en bygnings konstruktion, så man ændrer de enkelte rum eller skaber flere m2 pr. person. Derfor er det oplagt at benytte lyddæmpende løsninger, der kan installeres i eksisterende lokaler, så der ikke skal ændres i sammensætning eller konstruktion.

Ved at udnytte lokalernes forskellige flader, kan man absorbere lydene, så de ikke reflekteres på lofter eller vægge, mens skærmvægge kan bruges til at regulere støjniveauet i større lokaler med flere personer.

Ved forskellige kombinationer af akustikpaneler på væggene, lydflåder på loftet, bordskærmvægge på bordene og skærmvægge på gulvet kan man opnå det optimale resultat - uden at ændre på selve bygningen eller sammensætningen af kontorerne.

Der er flere forskellige måder at dæmpe lyden i eksisterende lokaler:

  • Tænk lyddæmpende paneler ind i indretningen.
   Lyddæmpende paneler kan bruges som en aktiv del af indretningen, da de findes i 80 forskellige farver og med forskellige typer stof til overfladen. De kan desuden fremstilles med print, så de fungerer som billeder på væggen. Dette kombinerer funktion med design, da den lyddæmpende effekt er den samme som på de almindelige lyddæmpende absorbenter.
  • Udnyt loftet til at montere lydflåder, der kan absorbere lydene og nedbringe efterklangstiden.
   Bløde møbler er også gode til at absorbere lyden, men mange vil ikke ofre gulvpladsen til ekstra møbler. Her kan man i stedet udnytte pladsen i loftet til lydregulerende lydflåder, der endda kan monteres i lokaler med lav loftshøjde.
  • Skab små åndehuller og områder til fordybelse med skærmvægge.
   Lyddæmpende skærmvægge kan bruges til at afskærme mindre områder i større lokaler. På den måde skaber du fysiske rammer, der indbyder til fordybelse og koncentration.
  • Øg produktiviteten og samarbejdet med inddeling af lokaler.
   Skærmvæggene kan også bruges til at indrette større lokaler, så flere forskellige afdelinger kan benytte dem - uden at de bliver forstyrret af hinanden. På den måde er der både mulighed for at samarbejde på tværs af afdelingerne, mens det stadig er muligt at koncentrere sig om sine egne opgaver.

For at finde de nødvendige løsninger er det nødvendigt at have fokus på lokalets indretning og formål. Der er eksempelvis forskel på om du skal lydregulere i et klasselokale, et mødelokale eller i et stort fælleskontor.

I klasselokalet er det f.eks. vigtigt at man ikke placerer lyddæmpende løsninger bag læreren, da man gerne vil benytte væggene her til at reflektere lyden og dermed gøre det lettere for eleverne at høre, hvad der bliver sagt. I stedet skal de lyddæmpende løsninger placeres på de resterende vægge og i loftet, så lyden absorberes og ikke efterlader rumklang, der gør det sværere at høre ordene.

I kontoret vil det derimod være vigtigere, at man tager stilling til personalets arbejdsopgaver og varierende behov for ro. Her kan man f.eks. have samlet forskellige afdelinger, der hver især kan have forskellige behov for at kunne fordybe sig og have ro. Andre afdelinger kan til gengæld have et større behov for at kunne udveksle idéer eller tale sammen i teams. Denne slags kontorer vil især kunne drage fordel af lydregulerende skærmvægge, men også andre former for lydabsorberende kan hjælpe til at skabe både ro og god akustik. Industrivirksomheder har ofte meget varierende behov for lydregulering, da der skal tages hensyn til en lang række faktorer, f.eks. støjkilde, støjniveau, krav til hygiejne og lignende.

Lydflåder med motiver af Danmarks fem største byer


Professionel rådgivning og sparring

For at sikre at du vælger den rigtige løsning til jeres lokaler tilbyder EXAKT selvfølgelig professionel rådgivning, hvor vi hjælper dig med at sammensætte både typer og mængde og vi tager naturligvis højde for udluftning, lampeudtag osv. når vi besigtiger dine lokaler. På den måde sikrer vores konsulenter, at du får en løsning, som virkelig forbedrer akustikken på netop din arbejdsplads.  

Vi har mange forskellige lyddæmpende løsninger til lofter, vægge, gulve og borde, der kan bruges til at regulere støjniveauet i eksisterende lokaler.

Du kan booke en aftale med én af vores konsulenter ved at ringe på telefon 98 19 35 33 eller sende en e-mail til exakt@exakt.dk.