Wayfinding er et spændende område, som både er relevant for offentlige institutioner, virksomheder og sundhedssektoren. Men hvad er wayfinding egentlig? Hvordan kan wayfinding medvirke til, at vi begår færre fejl? Og hvad har wayfinding at gøre med nudging? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi forsøger at besvare i denne artikel.


Hvad er wayfinding?

Wayfinding, eller "at finde vej" på dansk, er et begreb der dækker over, hvordan man hjælper kunder, gæster og patienter til den rigtige destination. Wayfinding skal nemlig, i al sin enkelthed, hjælpe med at gøre det nemmere for besøgende at finde det rigtige lokale eller interessepunkt.  

Wayfinding er også en del af teorien om nudging, som bedst kan beskrives som ‘’et skub i den rigtige retning’’. Det handler om at hjælpe folk med at foretage en bestemt handling, som eksempelvis at gå et bestemt sted hen når de ankommer.


Hvor kan jeg bruge wayfinding?

Har du en fast procedure for besøgende og patienter, hvor de skal trække et nummer et bestemt sted, eller melde deres ankomst i receptionen, kan du bruge wayfinding til at gøre opmærksom herom, og lede vejen til rette sted.  

Sygehuse bruger også wayfinding i stor udstrækning, idet de forskellige afdelinger kan markeres med hver deres farve på et oversigtskort, og gulvfolier i samme farver kan således bruges som navigation til den ønskede afdeling.  

Et eksempel fra den virkelige verden er varehuset IKEA, som bruger wayfinding til at hjælpe deres kunder med at finde vej ved hjælp af oversigtskort og pile. På oversigtskortet kan du f.eks. se, hvor du finder deres sengeafdeling, mens pile på gulvet leder dig i den rigtige retning og viser smutveje for at nå din destination hurtigere. 

Du kan altså bruge wayfinding til både stort og småt, uanset om du har brug for vejvisning til nærmeste toilet, eller hjælp til at navigere rundt i en stor bygning med mange afdelinger.


Kan wayfinding bruges udendørs?

Wayfinding kan ikke kun bruges til at vise vej til relevante afdelinger og lokaler indendørs, men er også et vigtigt værktøj i den udendørs skiltning.  

Du bruger eksempelvis wayfinding udendørs, når du med pile viser vej til vareindlevering eller kundeparkering, for at gøre det nemmere for gæster, at køre mod den rigtige destination.  

Mange virksomheder, sygehuse og offentlige institutioner har også wayfinding på pyloner og skilte, idet de ofte har et oversigtskort over området eller bygningen, så besøgende hurtigt kan danne sig et overblik, og finde vejen hen til den ønskede destination.  

I vores kategori med pylonskilte kan du få et overblik over de forskellige muligheder, som alle kan kombineres med bogstaver, piktogrammer og kort. Mange vælger at inkludere sit logo og navn i toppen af pylonen, da det skaber synlighed og genkendelighed. Der er uendelige muligheder, og afhænger fuldstændig af, hvad du ønsker, skiltet skal vise vej til.


Wayfinding er for alle

Wayfinding kan med fordel bruges i alle størrelser, i alle bygninger og på alle områder. Det skal ikke nødvendigvis kun bruges til at vise vej til forskellige afdelinger, men kan også i høj grad bruges til vejvisning til toiletterne. Det vigtigste er faktisk, at du har et behov for at lede en besøgende et sted hen eller foretage en bestemt handling. 

Vi har f.eks. hørt fra flere lægesekretærer, at de hver dag bruger overraskende meget tid på at fortælle patienterne, hvor de finder det nærmeste toilet. En forstyrrelse som denne kan nemt minimeres ved brug af wayfinding, da man kan gøre patienterne selvhjulpne ved at placere pile til toilettet på gulvet. 

En afledt effekt ved at minimere mængden af forstyrrelser kan være, at man også nedbringer mængden af fejl, da man ofte mister fokus på arbejdet, og dermed kan glemme hvad man var i gang med.


Gode råd til wayfinding

Der findes ikke en checkliste til at indføre wayfinding, fordi der er så mange muligheder, som helt og aldeles afhænger af behovet, men her er nogle gode råd, som kan hjælpe med at skabe et bedre resultat.

  • Brug de samme farver, navne og andre elementer i al kommunikation med patienter, kunder og besøgende (lige fra indkaldelsesbreve til piktogrammer), da det giver det bedste resultat, og gør det nemmere at finde vej
  • Tag hensyn til modtageren, og brug forståelige navne og betegnelser frem for fagtermer og latinske betegnelser
  • Indkluder et kort, hvis du sender breve ud, som selvfølgelig skal indeholde de samme farver og navne, som bygningens wayfindingelementer
  • Lav gerne et kort, hvor den enkelte patients rute er indtegnet, så patienten kan medbringe dette
  • Brug farver og bogstaver der ikke er til at overse, så du ikke risikerer, at din indsats med wayfinding er forgæves
  • Vægt synlighed og læsbarhed højt
  • Gør skiltningen simpel og let at forstå, og brug piktogrammer der let kan afkodes

Kombination af folieprint og skilte til wayfinding

Hos EXAKT har vi forskellige redskaber til wayfinding, så vi kan sammensætte den helt rigtige løsning til dig ud fra dine ønsker og behov. Vi bruger ofte en kombination af folieprint og skilte, da de har forskellige fordele. Skilte og folieprint bliver produceret i samme design, så løsningen bliver genkendelig og ensartet. Det er med til at give besøgende og patienter en bedre mulighed for at finde sin destination.  

Forskellig indretning og behov stiller krav til løsningens udseende, men vores grafiske afdeling kan være en stor hjælp i designprocessen. Vi tager hånd om dine ønsker, og forvandler dem til en løsning, der både er synlig og dekorativ. Vi kan skabe den ensartethed, der er så vigtig, når man taler wayfinding, og gør samtidig løsningen til din egen, så du får en unik løsning med både skilte og folie.


Din vej til wayfinding 

Vi håber, at du med vores bedste erfaringer og råd er blevet klædt godt på til at indføre wayfinding hos dig.  

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 98 19 35 33 eller sende en mail til exakt@exakt.dk, såfremt du kunne have brug for yderligere sparring i vejen mod den gode og effektive wayfinding.

Udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig snarest muligt.