Visuelle læringsmiljøer - EXAKT

Visuelle læringsmiljøer

På vægge, vinduer, døre, gulv eller møbler

Med kreative løsninger kan I nemt give de slidte møbler, døre og andre flader helt nyt liv. Designs kan monteres på næsten alle flader, og bidrager hurtigt til at skabe visuelle læringsmiljøer, som gør en forskel i hverdagen.

Døre er den oplagte mulighed

Mulighederne for at udsmykke døre med folieprint er ubegrænsede og derfor er folie et perfekt valg til eksempelvis at afmærke døre ind til faglokaler, visualisere læringsprocesser eller lade dem være en del af helheden i indretning af de visuelle miljøer. Dørfolier er også en mulighed for at upcycle de gamle slidte døre – i stedet for udskiftning af døre kan folieprint bidrage til et mere visuelt miljø og den gamle dør får nyt liv.

Upcycle de gamle møbler med visuelle folieløsninger

Det helt rigtige design bidrager ikke kun til det visuelle indtryk, men styrker samtidig også rummets funktion. Især bordene er oplagte at forny overfladen – her er spilleplader meget populære, de er med deres umiddelbare tilstedeværelse en god motivationsfaktor i sociale sammenhænge.

20210223_121456230_iOS
skak
IMG_5799

Visuelt miljø der skaber trivsel og lyst til læring

Både æstetisk og fagligt bliver der valgt løsninger der alle steder fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring. For at eleverne føler sig inddraget og tager ansvar for deres egen læring, er det vigtigt at de fysiske rammer og det de er omgivet af, taler til dem på deres alderstrin. Det gør sig gældende både på det faglige niveau, og i det visuelle. Der laves legemiljøer der understøtter både læring og social udvikling i indskoling og mellemtrin, og der skal skabes motiverende ungdomsmiljøer i overbygningen. Når der er taget højde for dette i valg af løsninger, opleves et miljø som understøtter både den passive læring og som inddrager hele skolen i det lærende miljø.
20210223_124348269_iOS
6fællesområder1
Billed 1 - Kopi

Skal vi tage en snak?

Vi hjælper dig gerne med at få et overblik over mulighederne for at opfylde dine behov ved hjælp af design – uanset om det er til afskærmning, dekoration, wayfinding eller noget helt fjerde.

Scroll til toppen

Kontakt os

Søg nedenfor