Akustik

I åbne kontormiljøer, daginstitutioner og på skoler kæmper man ofte med et meget højt støjniveau, og det påvirker både koncentration og arbejdsvilkårene for børn og voksne. Med enkle løsninger er det muligt at forbedre lydforholdene i alle lokaler, og derfor har vi her samlet en række forskellige muligheder, som alle kan dæmpe lydene på forskellige måder.

Læs mere


Lyd og støj

Støj er lyd, der påvirker mennesket negativt. Lyd udbredes i bølgebevægelse. Højfrekvent lyd er kortbølget og lavfrekvent lyd er langbølget. Til at beskrive lydbølger findes bl.a. følgende begreber:

 • Bølgelængden
 • Frekvensen
 • Lydens hastighed

Grundlæggende er der fire måder hvorpå støj kan dæmpes:

 • Man kan ændre bygningen og de enkelte rum
 • Man kan ændre eller erstatte inventar
 • Man kan ændre måden hvorpå vi arbejder/opholder os i rummene
 • Man kan lave flere m2 pr person

Dårlig akustik medvirker til dårligt indeklima

Et godt indeklima og arbejdsmiljø indebærer meget mere end blot at lufte ud et par gange om dagen. Det handler også om akustik og støj - især i de lokaler, hvor vi opholder os meget til daglig. Et indeklima med for meget støj og dårlig akustik er hæmmende for koncentrationen, da det f.eks. er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt, eller vanskeligt at få ro til at koncentrere sig om opgaver. Et vigtigt element til måling af akustikken i et lokale vil være efterklangstiden, der er et udtryk for den tid det tager en lyd at falde med 60 dB. En lang efterklangstid giver en følelse af ekko eller rungen i et lokale. Det er denne efterklangstid, som man forsøger at nedbringe ved lydregulering. En forudsætning for et godt lydmiljø er at rummets akustiske egenskaber er i orden – jo hårdere overfladerne, dvs. vægge, gulve og loft i rummet, er – jo længere bliver efterklangstiden.

For eksempel er der i kirker en meget lang efterklangstid, hvor tonerne fra orglet kan blive hængende i flere sekunder. Det er med til at give den specielle stemning i kirken, men i andre offentlige rum, som for eksempel en daginstitution eller kontorer med meget tale, betyder en efterklangstid mere støj. Når mere end to personer taler sammen, bliver det sværere at forstå hinanden, fordi lydene fra den enkelte person er for længe om at forsvinde/falde i lydstyrke og dermed ”dækker over” andre lyde.

De typiske overflader i skoler, institutioner, industri og virksomheder er også hårde materialer som f.eks. træ, beton, mursten og gips, da disse er lettere at rengøre og vedligeholde end f.eks. tæpper og mere bløde overflader. Ulempen ved disse materialer er dog at deres lydabsorption er meget lille og de vil i stedet reflektere lyden og skabe en følelse af ekko. For at øge absorptionen vil det derfor være nødvendigt at montere lydregulerende løsninger på de nuværende overflader. Vi har lavet en artikel, der beskriver fordelene ved lydregulering på arbejdspladser.

Sådan forbedres akustikken

Først og fremmest så skal hårde materialer begrænses mest muligt - lofter og vægge kan beklædes med materialer, der absorberer lyden. Gulvet skal være så blødt som muligt, det er muligt at lægge et gulv, som absorberer nogen støj. Undgå hårde gulve som linoleum på beton, men vælg et blødt gulv, som for eksempel naturkork eller linoleum på korkment. Ved nybyggeri og ved bygningsmæssige ændringer er det vigtigt, at der anvendes materialer der kan absorbere lyd. Derudover kan man:

 • Hænge gardiner op ved alle vinduer – også selvom der ikke er et reelt behov. Det dæmper også lyden, selvom gardinerne ikke er trukket for
 • Sætte eksempelvis opslagstavler på væggene, da de også er med til at dæmpe lyd
 • Anvende polstrede møbler

Dette er enkle løsninger, men man bør dog være opmærksom på om man tilfører rummet ting, der kræver ekstra rengøring. Tilføres der ikke den påkrævede ekstra rengøring, vil det kunne påvirke indeklimaet.

Desuden bør man være opmærksom på følgende:

 • Ved installation af tekniske installationer, så stil krav om at støjbelastningen ikke overstiger 35 dB
 • Ventilationsanlæg bør ikke støje. Sørg for at det bliver renset og vedligeholdt.
 • Lukke døre til rum, hvor der ex. står opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler o.lign.
 • Placering af ”støjende rum” – vær strategisk i din indretning

Forskellige lokaler kræver forskellige lyddæmpende løsninger

Hos EXAKT forhandler vi forskellige former for lydregulerende løsninger, der hver har deres formål og fordele. For at finde de nødvendige løsninger er det nødvendigt at have fokus på lokalets indretning og formål. F.eks. er der stor forskel på om man skal lydregulere i et klasselokale, et mødelokale eller i et stort fælleskontor. I klasselokalet er det f.eks. vigtigt at man ikke placerer lyddæmpende løsninger bag læreren, da man gerne vil benytte væggene her til at reflektere lyden og dermed gøre det lettere for eleverne at høre, hvad der bliver sagt. I stedet skal de lyddæmpende løsninger placeres på de resterende vægge og i loftet, så lyden absorberes og ikke efterlader rumklang, der gør det sværere at høre ordene.

I kontoret vil det derimod være vigtigere, at man tager stilling til personalets arbejdsopgaver og varierende behov for ro. Her kan man f.eks. have samlet forskellige afdelinger, der hver især kan have forskellige behov for at kunne fordybe sig og have ro. Andre afdelinger kan til gengæld have et større behov for at kunne udveksle idéer eller tale sammen i teams. Denne slags kontorer vil især kunne drage fordel af skærmvægge, der er flytbare og fleksible løsninger, men også andre former for lydabsorberende kan hjælpe til at skabe både ro og god akustik.

Industrivirksomheder har ofte meget varierende behov for lydregulering, da der skal tages hensyn til en lang række faktorer, f.eks. støjkilde, støjniveau, krav til hygiejne og lignende. I disse situationer er det relevant at få en sælger fra EXAKT til at analysere behovet i samarbejde med vores leverandør, så vi sammen kan finde den bedste løsning. 

Det betyder meget, hvordan rummene anvendes. Hvor det er muligt, kan det anbefales at opdele store støjbelastende rum med enten reoler, planter, støjdæmpende skillevægge eller lignende. Dette vil give en fornemmelse af, at der ikke er så mange i rummene som der reelt er og derved hæver vi ikke stemmen så meget som vi ellers ville gøre. Desuden kan det være en fordel at være opmærksom på hovedfærdselsåren, da denne typisk genererer mere støj.

Kombiner forskellige løsninger

Hos EXAKT har vi forskellige former for lyddæmpende løsninger til forbedring af akustik, så du både finder lydflåder, lyddæmpende tavler og lyddæmpende skærmvægge. Ofte vil den ideelle løsning til støjdæmpning kræve en kombination af forskellige produkter, så man opnår den bedste akustik i lokalerne. 

De lyddæmpende løsninger til montering i loftet tæller bl.a. lydflåder og akustikplader. Lydflåderne findes i to varianter, hvor Lydflåde Hygiejne passer bedst til kontorer og mødelokaler, mens Lydflåde Industri egner sig bedst til gangarealer, store opholdsrum og lignende. Begge typer er rengøringsvenlige og falder naturligt ind i de fleste lokaler. Akustikpladerne er en billig og simpel løsning, der er nemt at montere.

En anden enkel løsning er de lydregulerende tavler, som hurtigt giver et hørbart resultat. De lydregulerende tavler kan enten erstatte eksisterende tavler eller være et supplement til den eksisterende indretning. I flere tilfælde kan det også være en fordel at kombinere lyddæmpende tavler med lydflåder. Tavlerne kan samtidig benyttes som opslagstavler, men her skal man være opmærksom på at den lyddæmpende effekt faktisk forringes, hvis man hænger papir og andre opslag på dem. Derfor fraråder vi generelt at de benyttes som opslagstavler.

Den sidste løsning er vores lydregulerende skærmvægge. Når hensynet til lokalets indretning ikke tillader lyddæmpende tiltag på vægge eller i loftet, er skærmvægge den ideelle løsning. Skærmvæggene fungerer således både som rumdeler og akustikregulering. I kontormiljøer skaber bordskærmvægge arbejdsro, og de er på den måde en enkel og effektiv løsning. Skærmvæggen monteres let uden brug af værktøj, og skærmvæggene produceres i flere størrelser og varianter.

Både de lyddæmpende tavler og de lyddæmpende skærmvægge kan leveres med print efter netop dit ønske og design. På den måde er det muligt at forene det visuelle udtryk med det gode arbejds- og læringsmiljø, så du ikke skal gå på kompromis med hverken design eller effekt. Hvis du har brug for en lyddæmpende løsning ud over det sædvanlige, kan du kontakte os på telefon 98 19 35 33 eller exakt@exakt.dk, så finder vi en løsning, som passer til netop dine behov.

I vores store galleri med akustik-løsninger kan du finde inspiration til flotte kombinationer af forskellige akustik-produkter og motiver.Populære produkter i denne kategori: