Lyddæmpende løsninger

I åbne kontormiljøer, daginstitutioner og på skoler kæmper man ofte med et meget højt støjniveau, og det påvirker både koncentration og arbejdsvilkårene for børn og voksne. Med enkle løsninger er det muligt at forbedre lydforholdene i alle lokaler, og derfor har vi her samlet en række forskellige muligheder, som alle kan dæmpe lydene på forskellige måder. Læs mere


Dårlig akustik medvirker til dårligt indeklima

Et godt indeklima og arbejdsmiljø indebærer meget mere end blot at lufte ud et par gange om dagen. Det handler også om akustik og støj - især i de lokaler, hvor vi opholder os meget til daglig. Et indeklima med for meget støj og dårlig akustik er hæmmende for koncentrationen, da det f.eks. er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt, eller vanskeligt at få ro til at koncentrere sig om opgaver. Et vigtigt element til måling af akustikken i et lokale vil være efterklangstiden, der er et udtryk for den tid det tager en lyd at falde med 60 dB. En lang efterklangstid giver en følelse af ekko eller rungen i et lokale. Det er denne efterklangstid, som man forsøger at nedbringe ved lydregulering.

De typiske overflader i skoler, institutioner, industri og virksomheder er hårde materialer som f.eks. træ, beton, mursten og gips, da disse er lettere at rengøre og vedligeholde end f.eks. tæpper og mere bløde overflader. Ulempen ved disse materialer er dog at deres lydabsorption er meget lille og de vil i stedet reflektere lyden og skabe en form for ekko. For at øge absorptionen vil det derfor være nødvendigt at montere lydregulerende løsninger på de nuværende overflader. Vi har lavet en artikel, der beskriver fordelene ved lydregulering på arbejdspladser.


Forskellige lokaler kræver forskellige lyddæmpende løsninger

Hos EXAKT forhandler vi tre forskellige overordnede former for lydregulerende løsninger, der hver har deres formål og fordele. For at finde de nødvendige løsninger er det nødvendigt at have fokus på lokalets indretning og formål. F.eks. er der stor forskel på om man skal lydregulere i et klasselokale og i et stort fælleskontor. I klasselokalet er det f.eks. vigtigt at man ikke placerer lyddæmpende løsninger bag læreren, da man gerne vil benytte disse til at reflektere lyden og dermed budskabet til eleverne. Her kan lyddæmpende opslagstavler og lydflåder være en fordel for funktionen.

I kontoret vil det derimod være vigtigere, at man tager stilling til personalets arbejdsopgaver og varierende behov for ro. Her kan man f.eks. have samlet forskellige afdelinger, der hver især kan have forskellige behov for at kunne fordybe sig og have ro. Andre afdelinger kan til gengæld have et større behov for at kunne udveksle idéer eller tale sammen i teams. Denne slags kontorer vil især kunne drage fordel af skærmvægge, der er flytbare og fleksible løsninger.

Industrivirksomheder har ofte meget varierende behov for lydregulering, da der skal tages hensyn til en lang række faktorer, f.eks. støjkilde, støjniveau, krav til hygiejne og lignende. I disse situationer er det relevant at få en sælger fra EXAKT til at analysere bhovet i samarbejde med vores leverandør, så vi sammen kan finde den bedste løsning. 


Tre måder at lydregulere

Som tidligere nævnt har vi hos EXAKT valgt at føre tre overordnede typer af lyddæmpende løsninger: lydflåder, lyddæmpende tavler og lyddæmpende skærmvægge. Herunder kan du læse mere om de forskellige typer og hvad deres formål er.

Lydflåder anvendes som akustikregulering i loft eller på væg. Lydflåderne findes i to varianter, hvor Lydflåde Hygiejne passer bedst til kontorer og mødelokaler, mens Lydflåde Industri egner sig bedst til gangarealer, store opholdsrum og lignende. Begge typer er rengøringsvenlige og falder naturligt ind i de fleste lokaler.

En anden enkel løsning er de lydregulerende tavler, som hurtigt giver et hørbart resultat. De lydregulerende tavler kan enten erstatte eksisterende tavler eller være et supplement til den eksisterende indretning. I flere tilfælde kan det også være en fordel at kombinere lyddæmpende tavler med lydflåder.

Den sidste løsning er vores lydregulerende skærmvægge. Når hensynet til lokalets indretning ikke tillader lyddæmpende tiltag på vægge eller i loftet, er skærmvægge den ideelle løsning. Skærmvæggene fungerer således både som rumdeler og akustikregulering. I kontormiljøer skaber bordskærmvægge arbejdsro, og de er på den måde en enkel og effektiv løsning. Skærmvæggen monteres let uden brug af værktøj, og skærmvæggene produceres i flere størrelser og varianter.


Mulighed for eget design

Både de lyddæmpende tavler og de lyddæmpende skærmvægge kan leveres med print efter netop dit ønske og design. På den måde forenes det visuelle udtryk med det gode arbejds- og læringsmiljø. Hvis du har brug for en lyddæmpende løsning ud over det sædvanlige, kan du kontakte os på telefon 98 19 35 33 eller exakt@exakt.dk, så finder vi en løsning, som passer til netop dine behov.


Populære produkter i denne kategori: