Service og reklamation

Serviceformular

Har du brug for service på dit produkt eller vil du reklamere på et produkt kan du anvende formularen længere nede på siden. Sørg for at udfylde den så præcist og detaljeret som muligt, da det gør behandlingen væsentligt hurtigere. Til sidst i forløbet kan du uploade billeder af din reklamation samt beskrive problemet.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte EXAKTs kundecenter på tlf. 9819 3533.

Det med småt

Fejlsøgning, brugerfejl, nedtagning og opsætning i forbindelse med service, ændring af løsningen og fragt er ikke en del af garantien.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber give EXAKT skriftlig meddelelse herom indenfor 5 arbejdsdage samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. EXAKT kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden EXAKTs skriftlige samtykke fritager EXAKT for enhver forpligtelse. Såfremt EXAKT anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til EXAKT i original emballage. EXAKT forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt EXAKT har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

EXAKT forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis EXAKT finder varen fejlfri efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.