alt=””
Search
Generic filters
Filter by Varekategorier
17 Verdensmål
Akustik
Akustikbillede
Lyddæmpning til loft
Lyddæmpning til væg
Skærmvægge
Daginstitution
Årstider og årshjul
Bogstaver, ord og sprog
De små synger
Figurer til låge, hegn og vægge
HjørneBjørne
Krammeleg
Krop og bevægelse
Læreplanstemaer
Legehuse
Maddannelse
Natur
Sange, eventyr, rim og remser
Spil og lege
Tal og tælle
Trafik og førstehjælp
Udendørs legemiljø
Grundskole
Børnebanden
Dansk
Figurer til låge, hegn og vægge
Historie og samfundsfag
Klasseledelse
Kort
Lege og spil
Madkundskab
Natur
Naturfag
Personligheder
Praktiske fag
Sprogfag
Tal og matematik
Teknologiforståelse
Udendørs læringstavler
Visuelle fagportaler
Indretning
Afskærmning
Bordskærme
Dusted folie
Skillevægge
Tilbehør til afskærmning
Dekoration på væg
Dørfolie
Folieprint med eget design
Dørfolie
Gulvfolie
Tilbehør til folie
Vægfolie
Vinduesfolie
Whiteboardfolie
Fotostat landekort
Fotostat og aktivitet på gulv
Vægrammer med banner
Sange, eventyr, rim og remser
Skiltning
Afstand og diskretion
Budskabsskilte
Gadeskilte
Hygiejne
Kontorskilte
Fleks skilteserie
Krystalskilte
Mødeskilte
Piktogramskilte
Toiletskilt
Nudging
Plakattavler og rammer
Magnetiske rammer
Plakattavler
Selvklæbende magnetrammer
Special rammer
Skiltestander
Skinner
Galleriskinner
Papirskinner
Til de mindste
Toilet
Wayfinding
Tavler
Fremvisningsskabe
Glastavler
Tilbehør til glastavler
Opslagstavler
Skinnesystemer
Skoletavler
Kolonnetavler
Kridttavle
Tilbehør til kridttavle
Multitavler
Vendetavler
Whiteboards
Whiteboard tilbehør
Magneter
Magnetisk tilbehør
Rengøring af whiteboard
Tilbehørssæt
Whiteboard tusser
Whiteboards med design
Årshjul
Informationstavler
Læring
LEAN-tavler
Planlægningstavler
Tilbehør til evighedskalendere og planlægningstavler
Tilstedeværelsestavler
Whiteboard med eget design
Whiteboardtavler
Låsbare whiteboardtavler
Mobile tavler
Rammeløse whiteboards
Shape whiteboards
Special whiteboards
Standard whiteboards
Whiteboardvægge
Testkategori
Ukategoriseret
Søg her
Generic filters

Vi hjælper med at formidle viden, læring og dannelse

Visuelle undervisningsmiljøer

I samarbejde med jer øger vi appetitten på læring med visuelle løsninger, som er indbydende og tiltrækkende.

Visuelle undervisningsmiljøer

Bestil katalog

I kataloget til grundskoler kan du finde inspiration til dekorative og lærerige undervisningsmiljøer i skolen. De forskellige designs i kataloget tilgodeser både inde- og udemiljøer, og fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring.

Inddrag, aktiver og engager eleverne

De fysiske rammer fremmer udbyttet af undervisningen

Omdannelse af kedelige vægge til attraktive læringsmiljøer, upcycle slidte døre eller transformere borde til spilleplader – alt i alt vil vi gerne bidrage til en federe skole for alle. Fagligt brænder vi for at skabe visuelle læringsmiljøer med fokus på trivsel og læring. Vi har fokus på løsninger til både inde- og udemiljøer, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring. Vi tror på at læring opnås hele dagen og at det visuelle fokus på de sproglige-, matematiske-, kulturelle- og naturvidenskabelige fag i udsmykningen af skolens gange og i skolegården bidrager til dette.

alt=””
Visuelle produkter med tematiseret design om teknologiforståelse, danner rammen for rummet i skolen.
alt=””

Digital myndiggørelse og designprocesser med

Teknologiforståelse

Indret med motiverende designs som sætter gang i reflektionen og nysgerrigheden omkring teknologiforståelse.

Inddrag samtidig de forskellige designs i undervisningen, hvor I eksempelvis kan anvende de fysiske manifestationer af designzonerne til at iscenesætte og synliggøre, hvilket mindsæt og forventninger eleverne skal imødekomme. Tydelige rammer og forventninger fastholder fokus og understøtter elevernes i at fordybe sig i processen.

Serien indeholder bl.a. designs indenfor kompetenceområder, designzoner, konstruktionstyper og digital myndiggørelse.

Skræddersyede løsninger

I samarbejde med jer øger vi appetitten på læring med visuelle løsninger, som er indbydende og tiltrækkende. Ved at fokusere på fagrelevante emner og læring i udsmykningen af jeres gange, klasselokaler og fællesområder til både store og små, ude og inde, kan der gøres en forskel.

Når en standard ikke lige passer ind så er vi selvfølgelig behjælpelig med at finde en løsning og et design som passer jer – vi er med fra ide til det færdige produkt.

Grønblå fagportal til skolen tematiserer dine døre og gør det klart at man lærer Teknologiforståelse her. Vægplader og folie.
Grønblå fagportal til skolen tematiserer dine døre og gør det klart at man lærer Natur/Teknologi her. Vægplader og folie.

Miljø der oser af læring og identitet

Fagportaler

Fagportalerne øger elevernes nysgerrighed og læringsparathed. Designet på fagportalerne er med til at spire en faglig interesse og motivere til selv at undersøge emnerne via andre medier. Det bidrager til elevernes generelle dannelse og udvikling som menneske.

 

alt=””

Hovedfag

Både gulve, vægge og døre kan dekoreres med visuelle løsninger, der favner flere elevgrupper. Det visuelle output inddrager, motiverer og aktiverer eleverne i undervisningen og vil styrke deltagelsesmulighederne og læringspotentialet for alle. Visuelle læringsdesigns øger læringspotentialet for alle aldersgrupper og målgrupper. Samtidig så styrker det trivslen, giver mulighed for at udvide læringsrummet både inde og ude.

Udsmyk skolens gulve med flot og lærerig gulvfolie fra EXAKT. Her med de forskellige tal-tabeller

Matematik

Tænk matematik i alternative tilgange og støt eleverne i at erhverve forståelse for matematiske kompetencer. Imødekom kravet om mere bevægelse i undervisningen, og gør indlæringen sjovere.

Udsmyk skolen med lærerige og flotte visuelle produkter fra EXAKT. Her en stor skilteplade med genretræet

Dansk

Gør danskundervisningen levende og motiverende og inspirer eleverne til at være kreative med danskfaget. Lad eleverne indhente læring og inspiration fra de visuelle læringsmiljøer.

Gør det nemt for eleverne at lære grammatiske regler på engelsk med disse skilteplader med bl. a. bøjninger af to be til skolen

Sprogfag

Understøt eleverne i at udvikle deres kompetencer og færdigheder i sprogfagene. Styrk både de sproglige og kulturelle kompetencer ved at benytte visuelle læringsdesigns.

Øg nysgerrigheden for historie og samfund

Historie, kultur & samfund

Gør historieundervisningen levende og motiverende ved at visualisere de store historiske begivenheder eller personligheder. Lad eleverne opnå en bedre forståelse for de komplekse samfundsfaglige begreber ved at visualisere emner som det økonomiske kredsløb eller magtens tredeling.

Imødekom kravet om mere bevægelse i undervisningen, og pift det historiske indhold op. Lad eleverne aktivt forholde sig til historiens gang ved at visualisere historie langs væggen, på en gang eller på gulvet i aulaen.

Styrk samtidig det kronologiske overblik ved at lade eleverne bevæge sig fysisk side om side med de historiske begivenheder.

Akustikbilleder, vægplader og dørfolier

Store personligheder i undervisningen

Mange personligheder har gennem tiden udrettet store ting, og sat deres aftryk på udviklingen. Ofte så forbinder vi dem med rollemodeller, innovation og udvikling. Lad eleverne fordybe sig i personernes liv og levned. Arbejd f.eks. med historiebevidsthed og personernes indflydelse på historiens gang.

alt=””

Store personer

I serien findes bl.a. også:

Store personligheder

Personligheder med indflydelse på historiens gang

Visualisering af naturfaglige emner

Natur & Science

Gør de naturfaglige læringsmiljøer mere attraktive og styrk samtidig motivationen omkring de naturfaglige temaer. Lad eleverne opnå større forståelse for det naturfaglige stof ved at visualisere kroppens organer, se planeternes størrelsesforhold eller læse “Fun Facts” om jorden.

I kan også øge elevernes nysgerrighed omkring nærmiljøet og den omkringliggende natur. Send eleverne på opdagelse med læringsdesignsene som motivation. Imødekom kravet om mere bevægelse i undervisningen, og gør indlæringen sjovere lad eleverne fordybe sig i emner som Svampe eller Træer og fugle, Udematematik og mange flere.

Udsmyk skolens gange med flotte og lærerige vægrammer. Her om drivhuseffekten.

Visuelle støtteværktøjer i undervisningen

Klasseledelse og inkluderende læringsmiljøer

Whiteboardtavle med klasseledelse
alt=””
alt=””
alt=””

Styrk klasseledelsen og brug visuelle støtteværktøjer i undervisningen

Magnetsæt med visuelle arbejdsformer til skolen med illustrationer
Magnetsæt med visuelle arbejdsformer til skolen med illustrationer og buzzord

Alle børn lærer og udvikler sig forskelligt, og god undervisning kræver fleksible læringsmiljøer. Samtidig er det et vigtigt fundament for børnenes læring og trivsel, at de kan deltage i det inkluderende fællesskab.

Derfor har vi hos EXAKT fokus på at udvikle produkter og skaber fleksible læringsmiljøer, som både understøtter det almene og det specielle. Værktøjerne skal skabe flow imellem aktiviteterne samt ro og overskud i hverdagen – for både elever og voksne.

Vi anvender en høj grad af visuel kommunikation, da vi mener, at visuelle støtteværktøjer kan favne flere elevgrupper. Det visuelle inddrager og aktiverer eleverne, og læringsmiljøet styrker deltagelsesmulighederne og læringspotentialet for alle. Værktøjerne kan styrke den enkelte lærers klasseledelse ved at indføre simple og overskuelige retningsgivende markører i undervisningen, som i den grad kan tydeliggøre hvad, hvor, hvem og hvordan undervisningen skal forløbe – hvilket udløser mere tid og overskud til den enkelte elev.

Et univers af materialer til din undervisning

Klar Parat Læring

Klar Parat Læring er et kreativt onlineunivers med undervisningsmaterialer til de fleste fag i grundskolen samt didaktiske og pædagogiske værktøjer. Materialerne er udviklet med fokus på:

  • Visuel kommunikation
  • Læring i sociale fællesskaber
  • Aktivitet og bevægelse

Mange af materialerne taler sammen med vores læringstavler. Det vil sige, at når du køber en læringstavle, kan du finde opgaver
eller forløb til de fleste tavler på Klar Parat Læring – alle forløb kan også anvendes uden læringstavler.

alt=””

Praktiske fag

De praktiske fag er ofte forbundet med hands-on læring. Lad det visuelle bidrage til skaberglæde og nysgerrighed for at udvikle de faglige kompetencer i fagene. De visuelle elementer kan både motivere og støtte eleverne til at opnå større forståelse for fagene og deres formål – det visuelle favner bredt og giver alle mulighed for at deltage i fællesskabet, når de er i skole.

Dørfolie og vægplade om mad og madkundskab

Madkundskab

Inviter skaberglæde og nysgerrighed med ind i madkunstskabslokalet. Skab et visuelt læringsmiljø, som giver eleverne mod på at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Gulv- og dørfolie med farveteori til skolens billedkunstlokaler

Håndværk & design

Kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde indeholder også at der bliver sat gang i spændende designprocesser, og at eleverne laver projekter ved at støtte sig til Designruten og andre teorier.

Udsmyk læringsmiljøet med visuelle hjælpemidler og designs fra EXAKT. Fås som folie og på læringstavler og skilte mm.

Musikalske miljøer

Styrk elevernes musikalske kompetencer og færdigheder. Lad de visuelle læringsmiljøer styrke elevernes viden og sprog om instrumenter, begreber og fagord fra musikkens verden.

NYHED: Børnebanden

Sjov, lærerig og spændende indretning

Temaerne og designs er lærerige og motiverne er med paralleller til “Find Holger” “Flunkerne”.

Inviter mysterierne og gåderne ind i jeres indretning og giv plads til leg, fordybelse og detektivarbejde. 

Løs nye og sjove opgaver på hver illustration sammen med holdet fra BET – Børnenes Efterretningstjeneste.

Fagrelevant design og god akustik

Akustik

De typiske flader i grundskoler er hårde materialer som f.eks., træ, beton, mursten og gips, da disse er lettere at rengøre og vedligeholde end f.eks. tæpper og andre bløde overflader. Ulempen ved de hårde materialer er dog, at deres lydabsorption er meget lille, og de vil i stedet reflektere lyden og skabe en form for ekko og en oplevelse af meget støj.

Dæmp støjen og indret med fagrelevante designs – der er masser af muligheder for at skabe et undervisningsmiljø med god akustik.

Vis at jeres institution eller skole arbejder med de 17 verdensmål med akustik og skilteplader fra Exakt

Verdensmål

Verdensmålene er kommet i fokus hos os alle. Som elev i grundskolen kan de virke både komplekse og uhåndgribelige. Find værktøjer til at visualisere målene og få dem ned i børnehøjde. 

Udsmyk skolen og institutionens gange med visuelle elementer fra EXAKT.

Tavler

Kvalitetstavler til møde, undervisning og kontor. Alle vores tavler har den højeste kvalitet, der sikrer lang levetid, og uanset om du skal bruge få eller mange, special eller standard, kan vi hjælpe.

Udendørs skilteplade med skræddersyet design til skole, dagtilbud osv

Profil

Få en stærk profil der tegner det I vil med jeres skole. Skolens værdier er centrale for både elever, forældre og ansatte – vi kan sammen med jer skabe en rød tråd i jeres profil – både ude og inde.

Scroll til toppen

Kontakt os

Søg nedenfor

Søg her
Generic filters